สำนักงานสถิติแห่งชาติ
กระทรวง ICT
ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
ระบบนำเสนอข้อมูลสถิติเชิงพื้นที่
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
check mail
แผนที่ความยากจน
ศูนย์ข้อมูลการสั่งซื้อ สั่งจ้างผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพ
โครงการ TPD Info
stat x chang
TeamViewer7
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
โครงการสำมะโนการเกษตร พ.ศ. 2556

Update by  พิมพลภัส อินทโก

อ่านข่าวอื่นๆ
 โครงการสำมะโนการเกษตร พ.ศ. 2556
 ถวายพระพรออนไลน์ ในหลวง
 กิจกรรมวันที่ 5 ธันวาคม 2554
 โครงการถวายพระพรออนไลน์เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา
 โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2555
 บรรยากาศการแสดงความยินดีกับ ผอ.สสช. คนใหม่
 ร่วมลงนามถวายพระพร
 แถลงข่าวการจัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง Olypic Day 2010
 โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553
 ประกาศรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่งนักวิชาการสถิติ
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

สำนักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 4 ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000
โทรศัพท์ 0 3261 1310  โทรสาร 0 3261 1435  มหาดไทย 64162  64183
E-Mail :
pchkkhan@nso.go.th